تحلیل رفتار کارکنان و ارتباطات اثربخش | با مدل جهانی دیسک DISC

مدیران سازمانها هر روزه با چالش های زیادی روبرو هستند و بیشتر زمان خود را صرف پاسخ دادن به سوالاتی همچون:

کیفیت ، سرعت و دقت تصمیمات در سازمان چگونه است؟

چگونه می توان ارتباط اثر بخش را در سازمان توسعه دهیم؟

چرا برخی از افراد تفویض اختیار نمی کنند؟

کارکنان را چگونه می توان با تغییرات هماهنگ کرد؟

چه سبک مدیریتی و رهبری برای بخش های مختلف سازمان مفید است؟

چگونه می توانیم تیم های تخصصی ماموریت محور در سازمان درست کنیم؟

چه نقاط قوت و قابل بهبودی در تیم های مدیریتی سازمان ما وجود دارد؟

چرا بیشتر کارها به سرانجام نمی رسد؟ (عدم نتیجه گیری)

چرا تصمیمات و امور به کندی انجام می شوند؟

چگونه می توان رفتار افراد تیم های کاری را پیش بینی کرد؟

و در اخر اینکه در شرایط تعارضات چه افرادی بهتر عمل کرده و ریشه تعارضات در سازمان چیست؟

معرفی:

مدل علمی و کاربردی DISCاولین بار در سال 1928 توسط دکتر مارستون استاد دانشگاه هاروارد و کلمبیا مطرح شد و بعد ها توسط متخصصین حوزه رفتار شناسی توسعه پیدا کرد و در دهه اخیر جزء پکیج های مطرح و کاربردی در کشور های توسعه یافته شد.

DISC یک پکیج یکپارچه و بسیار کارامد است که به زعم انجمن مدیریت امریکا در زمینه های:

حل مسئله و تصمیم گیری

بهبود اثربخشی فردی

بهبود روابط بین فردی و اثر بخشی تیم ها

مدیریت زمان

مدیریت تعارضات

ایجاد تیم های حرفه ای

و تغییرات سازمانی کاربرد دارد.

علاوه بر این، ابزارDISC در شناسایی سبک رهبری، افزایش فروش و ارتباط با مشتری، ارزیابی ریسک رفتاری افراد و بهبود روابط بین فردی کاربرد دارد.از این پکیج به شکل گسترده ای در سازمان های تراز اول جهانی استفاده می شود.

پکیج DISCحاضر که با تلاش پژهشگران ایرانی بومی و کاربردی شده است در شرکت ها و سازمان های زیادی اجرا گردیده و نظر سنجی از مدیران شرکت کننده در دوره و مدیران اموزش نشان از کار امدی پکیج دارد ، پکیج DISC یک پکیج بین رشته ای است که با حوزه های روانشناسی ، جامعه شناسی ، مدیریت و طب سنتی در ارتباط است و قدرت ، اثر گذاری ، دقت و ثبات خود را در حوزه کسب و کار نشان داده است .

نتایج کلیدی مورد انتظار مدیران و شرکت کنندگان پس از انجام پکیج DISC

1- پس از اجرای این پکیج شرکت کنندگان به نقاط قوت و قابل بهبود رفتار خود بشکل دقیق آشنا میشوند.

2- راه کار های خود توسعه ای شرکت کنندگان در این پکیج به شکل کاربردی عملیاتی ارایه می شود.

3- مدیران نسبت به توانایی ها و نقاط ضعف کارکنان خود و نحوه تعامل با انها اگاه می شوند.

4- فرایند تغییرات سازمانی زودتر و سریعتر پیش می رود.

5- در تشکیل تیم های کاری ماموریت محور حسب نوع ماموریت محوله افراد با اگاهی کامل دست به انتخاب نفرات تیم می زنند.

6- با داشتن نقشه الگوی رفتاری کلید افراد سازمان ، مدیران می توانند نسبت به جا به جایی ، ارتقاء و توسعه افراد تصمیم گیری های اگاهانه تر و دقیق تری انجام دهند.

7- این پکیج بسیاری از تعارضات غیر کارکردی سیستم ، که به دلیل سوء برداشت مدیران و کارکنان است را کاهش می دهد.

8- استعداد ها و توانمندی های کارکنان شناسایی می شود و سازمان می تواند اگاهانه برای این توانمندی ها برنامه ریزی کند

9- برای ساختن تیم های حرفه ای مذاکره و ارتباط درون و برون سازمان می توان برنامه ریزی کرد

10- در سازمان می توان به شکل حرفه ای شبکه سازی کرد و از مزایای این شبکه سازی استفاده نمود.

11- برای ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان دیدگاه بهتری به مدیران ارشد ارایه کند

12- هر الگوی رفتاری و اصطلاحا تیپ شخصیتی ، انگیزه مقاومتی در انجام کار ها دارد که با شناخت این موضوع می توان برای انگیزش کارکنان اگاهانه برنامه ریزی کرد.

13- مدیران می توانند بهبود چشمگیری در نفوذ بر کارکنان داشته باشند و ارتباطات حرفه ای خود را به شکل چشمگیری ارتقاء دهند

14- ریسک رفتاری مدیران و کارکنان در انجام کارها شناسایی می شود و مدیران اگاهانه می دانند که چه فردی با چه درجه ریسکی مناسب انجام چه کاری است.

اهداف دانشی:

مدل دیسک را بسناشد

.کاربرد ابزار دیسک را بداند

ابعاد DISCرا بشناسد و ویژگی های هر بعد را نام ببرد.

نقاط قوت و ضعف هر الگو را نام ببرید.

نقاط قوت و ضعف الگوی خود را درک کند.

مفاهیم و اصول دیسک را در کار استفاده نماید

اهداف مهارتی:

رفتارهای نامناسب خود را کنترل کند.

درارتباط با دیگران به رفتار های دیگران توجه کند.

الگود رفتاری دیگران را تشخیص دهد و عکس العمل های مناسب ارائه کند.

زبان بدن خود را در ارتباط مدیریت کند. (متناسب با هر الگو عمل کند)

اهداف نگرشی:

نسبت به تاثیر رفتار های نامناسب خود با دیگران اگاهی نشان دهد.

نسبت به نیاز های دیگران و انگیزه های انها حساسیت نشان دهد.

نسبت به رعایت حال دیگران حساسین نشان دهد.

نسبت به تحلیل رفتار های دیگران علاقه نشان دهد.

به نقش الگوهای رفتاری در زندگی ارج نهد.